Leef vastelaovesvrunj,

Op basis van alle voorliggende maatregelen en geleid door ons gezond verstand hebben wij als V.V. De Uule moeten constateren dat de vastelaovend ook dit jaar niet de vastelaovend zal worden zoals we die gewend zijn.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen waren in volle gang, maar de eerste zaken hebben wij gezien de huidige situatie omtrent Corona weer in de ijskast moeten zetten. Met het verlengen van het pakket aan maatregelen t/m 14 januari 2022 en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als vereniging zeker niet uit de weg willen gaan, hebben wij besloten dat onze activiteiten tot dat moment ook geen doorgang kunnen hebben.

Concreet betekent dit dat onze Prinsenzitting geen plaats zal vinden. Een nieuwe Prins verdient een passend en fatsoenlijk podium en dat kunnen wij niet bieden. Ook de huidige Prins verdient een waardig aftreden en ook dat kunnen wij onder deze omstandigheden niet waarmaken. Derhalve roepen wij ook in seizoen 2021-2022 geen nieuwe hoogheden uit. Wij blijven als vereniging de ontwikkelingen goed volgen. Daar waar we op een verantwoorde wijze activiteiten kunnen organiseren of de vastelaovend vorm kunnen geven zullen wij dat zeker niet nalaten. Uiteraard zullen we hierover na de volgende persconferentie weer vergaderen en u daarover informeren.

Om niet helemaal uit beeld te verdwijnen willen we heel graag onze nonnevottenactie bij u onder de aandacht brengen. Net als vorig jaar zijn onze overheerlijke nonnevotten weer te bestellen. Kijk voor de actie op onze Facebookpagina. Zo kunt u in elk geval een klein stukje van onze traditie “proeven”.

Blijf allemaal gezond en “veer zeen os in Awt Gelaen” zodra dat weer verantwoord kan!

Mit vastelaovesgroet,
V.V. De Uule

 Fijne feestdagen en een gezond 2022