PERSBERICHT

Per 1-7-2020 is het penningmeesterschap en het secretariaat van Vastelaovesvereiniging de Uule uit Oud-Geleen overgedragen naar twee andere leden.

Drie (Oud) Uule hebben inmiddels de vereniging verlaten, waaronder Maurice van Eck, Theo Stassen & Sjir Schepers.
 Maurice heeft het voorzitterschap sinds 2018 overgedragen aan Lars. Hierdoor is Maurice niet minder belangrijk geweest voor onze vereniging de laatste twee seizoenen!
 Theo vervulde jaren lang het penningmeesterschap en was een zeer gewaardeerd lid. Niks was hem ook te gek. Wel was hij van mening dat de jeugd toekomst moest brengen en deed daarom een stapje terug!
 Sjir was de afgelopen jaren de “spil van de vereniging”, een man met een Vastelaoveshart!
Hij deelde dezelfde mening als Theo, de jeugd heeft de toekomst werd ook vaker geroepen in onze “raodsvergaderingen”.

Dit trio willen wij namens Vastelaovesvereiniging de Uule hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren.
Hopelijk treffen we jullie nog vaak in “Awt-Gelaen”.

Het Penningmeesterschap is overgenomen door Thom van Kan. Thom is oud prins en sinds 2018 lid van V.V. de Uule.

Het Secretariaat is overgenomen door Glenn Aspers. Glenn komt uit de voetbalwereld en is sinds 2018 lid van V.V. de Uule.
Hierbij hoort het nieuwe emailadres: secretariaat@vvdeuule.nl

V.V. de Uule wenst beide mannen veel succes toe in hun nieuwe functie binnen de vereniging.
Oud Geleen, 12-8-2020