Hub Frenken

Hub Frenken werd geboren als Hubertus Georgie Hermanus op 18 februari 1923 in Abshoven als zoon van Maria Penders en Johannes Hendrikus Frenken. Na de lagere school volgde hij een schilder opleiding te Sittard en werd schilder.

Op 21-3-1947 huwde hij met Liza van Haen afkomstig uit Berg aan de Maas. Zij kregen vier dochters en twee zonen. Na een aantal jaren als schildersknecht gewerkt te hebben begon Hub samen met zijn vrouw Liza een eigen schildersbedrijf.

Van zijn vakkennis maakte men ook in het onderwijs graag gebruik. Jarenlang was hij voorzitter van de schildersexamencommissie.

Ook is Hub lid, voorzitter en koning geweest van de schutterij H H Marcellinus en Petrus.
Hub was mede bedenker, oprichter en voorzitter van de W.O.G. en ook van de Braderie Oud-Geleen.
Verder was hij toneelspeler en voorzitter bij de toneelvereniging in Geleen.

Op 15 januari 1957 werden De Uule heropgericht en Hub was een van de mensen van het eerste uur. Hij was de eerste voorzitter en wel tot 1962. Toen gaf hij als Opper-Uul de voorzittershamer over aan Pierre Collard.

Hub Frenken

Meer dan 12 jaar zou Hub De Uule naar buiten toe presenteren tot hij op 15 november 1971, voor menselijke begrippen veel te vroeg, voor eeuwig van ons heen gaat. Ter nagedachtenis aan Hub werd in november 1972 de Hub Frenken-herinneringsavond gehouden met een keur van artiesten, die gratis hun diensten ter beschikking stelden. Op deze avond werd hem postuum de zilveren Toon Hermanslegpenning uitgereikt. Uit handen van Rietje Hermans ontvangt Liza Frenken deze onderscheiding, hem door de B.C.L. en de L.V.K.A. als blijk van waardering, voor het vele, verdienstelijke werk dat Hub deed voor de Limburgse cultuur, toegekend.

Ter blijvende herinnering, aan hem zou de orde van Verdienste voortaan zijn naam dragen en heten: “Hub Frenken-orde”. Hub was iemand die zelf genietend in het leven stond ,vertrouwende op zijn vrouw Liza en zijn mede mensen. Als Opper-Uul had hij voor elke artiest een persoonlijk woordje. Niemand deed tevergeefs een beroep op hem en stond altijd klaar om iemand te helpen of met raad en daad bij te staan. Als er iets georganiseerd moest worden stond hij altijd paraat. Treffende woorden tijdens de eerste jubileumreceptie zijn van de toenmalige voorzitter van de harmonie, dhr. Scheepers: “Zonder jou Hub, was in Oud-Geleen niet veel te beleven. Jij bent een van die mysterieuze krachten die alles kunnen en aandurven”.

Powered by:

   

Informatie: Secretariaat V.V. De Uule 
Kinkenweg 29
6166AM Geleen
KvK: 40186487 Rabobank: NL78RABO0116091258

V.V. De Uule App.