Historie

Vastelaovesvereniging “De Uule”, opgericht in 1937 en heropgericht in 1957 heeft volgens haar statuten als doelstelling de organisatie en de bevordering van een passende “vastelaoves-viering” in Geleen en in het bijzonder in Oud-Geleen. Zij heeft haar zetel in het “Awt-Gelaense”.
Allereerst kan men zich de vraag stellen wat behoort tot het Uulerijk? Ooit is afgesproken dat de parochie H.H.Marcellinus en Petrus en parochie H.Hart samen het Uulerijk vormen. Globaal genomen is dit het gebied tussen de twee spoorlijnen ten noorden van de Beekhovenstraat en de Groenstraat.
In de loop der tijd hebben we heel wat nieuwe bewoners in ons Uulerijk erbij gekregen en er zullen nog vele volgen.

Uit het boekje “Gelaen Veuroet” dat door de Heemkundevereniging is uitgegeven staat geschreven dat in 1933 door verscheidene Oud-Geleners “Het Stichtingscomité van de Carnavalsoptocht” in het leven werd geroepen. Men had zich ten doel gesteld, de Vastenavondviering een iets georganiseerder karakter te geven en het op touw zetten van een optocht. De gemeente weigerde echter een vergunning hiervoor af te geven.

In 1937 was het echter wel zover, dat de eerste carnavalsvereniging kon worden opgericht. Uitgerekend Toon Hermans is het die in de vooroorlogse jaren de grote animator was van de revues van carnavalsvereniging de Uule. Hij was het die vanaf 1937 liedjes schreef en ook zelf op de planken stond.
Gedurende de oorlogsjaren zijn de activiteiten stop gezet, waarna een heroprichting in 1957 heeft plaatsgevonden. Er werden pogingen in het werk gesteld, om de vereniging van voor de oorlog voort te zetten, maar men slaagde er niet in.

In het culturele gebeuren van het carnaval heeft onze vereniging altijd veel plaats ingeruimd voor de sociale kant van onze samenleving. Op het programma prijken de algemene activiteiten zoals:

 

  • Opening van het Carnavalsseizoen op 11-11
  • Receptie van onze Prins gevolgd door het Prinsenbal
  • Uitroepen van de Jeugdprins
  • Uitroepen van de Sjeutelingen Prins/Prinses/Paar
  • Deelname aan de optochten
  • Begrafenis van de Uul op carnavalsdinsdag om 00:00 uur

Jaren lang bezochten de Uule samen met de Prins de zieke mensen van Oud-Geleen die in het ziekenhuis lagen. De Prins gaf hun een fruitmandje. Door de wet op de privacy weten wij niet meer wie in het ziekenhuis ligt en kunnen wij dit helaas niet meer doen.

Vanaf 1973 zijn de Uule actief betrokken bij de Braderie van Oud-Geleen. De laatste jaren worden samen met bakker Eussen nonnevotten gemaakt. Deze worden door de Uule geknoopt, door bakker Eussen gebakken en door onze dames Uule worden de nonnevotten gesuikerd en verkocht.

In Geleen zijn 5 grotere carnavalsverenigingen welke ieder apart in een deel van de stad werkzaam zijn. De vijf verenigingen (SVV de Flaarisse, VV de Swentibolders, VV de Sjoutvotte, VV de Kraonkelaere en VV de Uule) gaan een samenwerkingsverbond aan, gezamenlijk worden activiteiten gehouden, onderling worden programma’s op elkaar afgestemd en men bezoekt elkaars evenementen. Het verbond, genaamd SGVV, wat staat voor Samenwirkende Gelaense Vastelaoves Vereinigingen of wel “De Vief Van Gelaen”, organiseert in de loop der jaren meerdere activiteiten, o.a. bestaat er sinds 1980 een Gelaens Vastelovesleedjes Konkoer (GVK).

Wij hopen dat U een aardig beeld heeft gekregen van het ontstaan en het doen en laten van onze vereniging. Is Uw interesse gewekt en wilt U op een of andere wijze een bijdrage leveren aan de activiteiten van de Vastelaovesvereniging De Uule, informeer dan gerust bij de secretaris hoe u mee kunt helpen om de vastelaovend in de wijken te houden cq uit te breiden.
U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen via deze website.

Powered by:

   

Informatie: Secretariaat V.V. De Uule 
Kinkenweg 29
6166AM Geleen
KvK: 40186487 Rabobank: NL78RABO0116091258

V.V. De Uule App.